Általános tudnivalók

  1. Adatkezelési tájékoztató
  2. Szerzői jogvédelem
  3. Cookie-k (sütik) a weboldalon
  4. Felelősség kizárása

1. Adatkezelési tájékoztató

A jelen honlapon látható és olvasható minden tartalom Korsós Szabina ev. (kisadózó) (továbbiakban Üzemeltető és Adatkezelő) tulajdonát képezi. Székhelye: 6326 Harta, Sport utca 23., adószám: 67493009-1-23, Nyilvántartási szám: 50314085, E-mail: hello (kukac) szabinakorsos.hu

A kezelt adatok köre:

A szabinakorsos.hu weboldal ingyenesen, bárki számára (továbbiakban Felhasználó), személyes adatok megadása nélkül látogatható.

A honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetek esetén technikailag rögzítésre kerülő adatok: Felhasználó neve és email címe, melyek a kapcsolatfelvételhez szükségesek. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Harmadik fél számára nem adhatók ki.

Adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetek esetében a megadott adatokat addig tárolom, amíg a feliratkozott Felhasználó ezeknek az adatoknak a törlését írásban (Ehello (kukac) szabinakorsos.hu) nem kéri. A kéréshez semmiféle indoklás nem szükséges. Az Adatkezelő az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit bármikor fogadja és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol azokra.

Adathordozhatósághoz való jog:

A Felhasználónak joga van az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott adatait megkapni. Géppel olvasható formátumban. A Felhasználó ezeket az adatokat továbbíthatja más adatkezelőhöz, kérheti az adatok közvetlen továbbítását más adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható. Az adatok megkaphatók interneten keresztül vagy optikai adathordozóra kiírva, de ha ez megoldható, közvetlen továbbítás is lehetséges a másik adatkezelő részére. Adathordozásért költségtérítés nem kérhető.

A felhasználót megillető további jogok:

Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tenni az elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy tegyenek eleget az érintett kérelmének és a személyes adatokat, ezekre mutató link(ek)et, ezek másodpéldányát töröljék.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználónak joga van kérni az adatai kezelésének korlátozását. Például ezekben az esetekben: a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát. Jogellenes az adatkezelés. Az adatkezelőnek nincs szüksége már a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat bizonyos jogi igények miatt.

Tiltakozáshoz való jog: A felhasználó bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon a saját helyzetével kapcsolatos okok miatt bármikor, a személyes adatainak kezelése ellen.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők és törölni kell őket.

Egyéb:
A honlap számos más internetes oldalakra mutató linkeket is tartalmaz, melyek tartalmáért és elérhetőségéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasszal kapcsolatos bejelentések az elérhetőségeken lehetséges:
Levelezési cím: 6326 Harta, Sport utca 23., E-mail cím: hello (kukac) szabinakorsos.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2. Szerzői jogvédelem

Mivel Te találtál rám és az oldalaimon böngészel, ezért úgy tekintem, hogy a honlapra való belépéssel, Te, mint a látogató maradéktalanul és feltétel nélkül elfogadod az oldal használatára és az azon található valamennyi szellemi termékre vonatkozó alábbi szabályokat. Ha ez nem így van, kérlek jelezd. (hello (kukac) szabinakorsos.hu)

A honlap felépítése, képi-grafikai megjelenése, tehát a weboldalon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, a logót, a szöveges tartalmakat, és ezekbe bele nem értendő szöveges vagy képes elemet – a szerző, azaz Korsós Szabina ev. (kisadózó) tulajdonát képezik és az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogi védelem alatt áll. (Amennyiben ez nem így van, az minden esetben forrásmegjelöléssel van ellátva.)

A honlapon található cikkek nyilvánosak. Ezek a cikkek részben illetve a képek egészben más honlapon közölhetők, írásbeli hozzájárulásom nélkül, de minden esetben kizárólag az eredeti forrásra linkkel való hivatkozással és a szerző feltüntetésével. Ha teljes cikket egészében másolnál át, online vagy nyomtatott felhasználásához egyaránt írásbeli engedélyem szükséges.

3. Cookie-k (sütik) a weboldalon

A cookie (magyarul: süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely a webhely meglátogatásakor, automatikusan kerül számítógépedre. Funkciói: információgyűjtés statisztikák készítése céljából, a látogató egyéni beállításainak megjegyzése, ezáltal megkönnyíti a weboldal használatát a felhasználó számára.
A sütik elfogadásának beállítása vagy kikapcsolása a böngészőprogramban történik. Ennek módját az általad használt böngésző leírásában találhatod meg. A cookie-k használatára a weboldal megnyitásakor felugró ablak emlékeztet. (Vonatkozó jogszabály: 2003. Évi C. Törvény: az elektronikus hírközlésről.)

4. Felelősség kizárása

A webhely Jogtulajdonosa (Korsós Szabina) nem vállal felelősséget a számítógépedet vagy egyéb tulajdonodat érő közvetett, vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a webhelyhez való hozzáférés, annak használata, böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében keletkezik be. A felelősséget akkor is kizárja a Jogtulajdonos, ha a letöltés vagy a másolás jogszerű volt. Jogellenes letöltések, és másolások esetén a Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot saját kárainak érvényesítésére is. A honlap oldalon található információk minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a webhely tulajdonosának mindenkori kizárólagos joga, amelyet előzetes tájékoztatás és időkorlát nélkül megtehet. A webhelyhez kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért az oldal üzemeltetőjét és Jogtulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli.

Utoljára frissítve: 2021.03.07.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This